Thư viện ảnh

Những hình ảnh trước và sau mổ thành công các ca kéo dài chân và các dịch vụ phẫu thuật khác do Dr Đoàn thực hiện.