Thư viện ảnh - kéo dài chân

Những hình ảnh trước và sau mổ thành công các ca kéo dài chân do Dr Đoàn thực hiện.