Thư viện ảnh - Chân vòng kiềng & Các biến dạng khác

Những hình ảnh trước và sau mổ thành công các ca chân vòng kiềng & các biến dạng về tay và chân khác do Dr Đoàn thực hiện.